Terminàlia

Terminàlia és la revista científica de la Societat Catalana de Terminologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Té una periodicitat semestral i es publica en paper i en suport electrònic simultàniament. Es tracta d’una publicació local amb una clara voluntat de projecció exterior; per aquest motiu, les llengües de la revista són el català i l’anglès. S’admetran també contribucions en espanyol i en francès. El cinquanta per cent del contingut de la revista són contribucions originals, sotmeses a avaluació per parelles d’experts externs. La resta de la revista està estructurada en seccions fixes, que pretenen reflectir l’actualitat de les diverses activitats de la terminologia i d’àmbits afins, i servir d’origen d’intercanvi i d’expressió dels diversos perfils professionals vinculats amb la terminologia. El Consell de Redacció de la revista està format per socis i sòcies de la SCATERM, els quals programen i coordinen cada número i en gestionen el contingut. El Consell de Redacció rep assessorament del Consell Científic de la publicació, constituït per personalitats de diversos camps del coneixement i interessats per la llengua i la terminologia.

Accés a la revista: Terminàlia