Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia

El Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia és una publicació bimestral en línia que s’edita regularment des del mes de març de l’any 2007. S’adreça especialment a les persones sòcies de la SCATERM i, en general, a totes les persones que estan interessades en la terminologia.

Aquesta publicació consta de diversos apartats fixos que contenen informacions relacionades amb la gestió de la Junta Directiva i amb la vida associativa, i també altres informacions relacionades amb el món de la terminologia (cròniques d’actes, ressenyes d’obres, comentaris terminològics, webs recomanats, agenda d’actes i novetats editorials).

En l’inici de la SCATERM (aleshores, ACATERM), es van publicar dos números d’un butlletí que tenia una estructura molt diferent de l’actual, els quals podeu consultar en l’apartat «Precedents del butlletí». A partir de l’any 2007, la Junta Directiva va tornar a recuperar la idea d’elaborar un butlletí d’informació de periodicitat bimestral i encetà una nova etapa d’aquesta publicació, corresponent als sis primers números apareguts, que va representar el període de consolidació d’aquesta publicació i va servir de base per a la segona etapa, iniciada a partir del número 7 (maig-juliol 2008), que coincidí amb l’ingrés a l’IEC com a societat filial i amb el canvi de nom de la societat, que va passar de Associació Catalana de Terminologia (ACATERM) a Societat Catalana de Terminologia (SCATERM). Aquest fet va comportar també, lògicament, un canvi en el títol de la publicació, que va esdevenir Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia, i en l’oficialització de la publicació mitjançant la consecució, per primera vegada, de l’ISBN, que es féu extensiu als exemplars inicials amb un altre ISBN.