Premi de la Societat Catalana de Terminologia

Institució del Premi de la Societat Catalana de Terminologia

La Junta Directiva de la SCATERM, en la sessió tinguda el dia 3 de febrer de 2009, acordà la creació d’un premi per a estudiants biennal dins el Cartell de premis i de borses d’estudi de l’Institut d’Estudis Catalans, amb el nom Premi de la Societat Catalana de Terminologia.

Aquest premi té per objectiu promoure la recerca terminològica entre els investigadors joves dels Països Catalans.

La dotació del premi s’ha establert en 600 € i el treball premiat serà publicat en la col·lecció de monografies d’aquesta Societat titulada «Eines de Terminologia».

El primer Premi de la Societat Catalana de Terminologia es va convocar dins el LXXIX Cartell de premis i de borses d’estudi (publicat per l’abril del 2009) i es declarà desert.

El segon Premi de la Societat Catalana de Terminologia es va convocar dins el LXXXI Cartell de premis i de borses d’estudi (publicat el 28 d’abril de 2011).

El tercer Premi de la Societat Catalana de Terminologia es va convocar dins el LXXXIII Cartell de premis i de borses d’estudi (publicat l’abril de 2013).

El quart Premi de la Societat Catalana de Terminologia es va convocar dins el LXXXV Cartell de premis i de borses d’estudi (publicat l’abril de 2015).

El cinquè Premi de la Societat Catalana de Terminologia es va convocar dins el LXXXVII Cartell de premis i de borses d’estudi (publicat l’abril de 2017).