Objectius

La Societat Catalana de Terminologia té els objectius següents:

  1. Afavorir la difusió de la terminologia en llengua catalana en els àmbits científics i tècnics.
  2. Constituir una plataforma per a la promoció del reconeixement i la professionalització de l’àmbit de la terminologia.
  3. Promoure la provisió i l’intercanvi d’informació sobre les activitats terminològiques entre les persones usuàries i professionals de la terminologia.
  4. Establir relacions amb altres organitzacions, associacions i institucions de finalitats semblants.