Des del dijous 9 de juny es poden consultar en línia la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC), l’Ortografia catalana (OIEC) i la Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana (GBU). En tots tres casos, es tracta de les segones edicions revisades de les obres, que s’han publicat acompanyades d’un entorn de consulta propi amb un cercador incorporat que té elements de navegació que permeten contextualitzar la consulta i desplaçar-se pel text. Les característiques d’aquestes edicions permetran mantenir-les constantment actualitzades. L’enfocament eminentment pràctic amb què s’han concebut aquests webs té com a objectius potenciar el coneixement i l’ús de la llengua i fer familiars als usuaris no especialitzats les gramàtiques i l’ortografia com a eines de consulta que es puguin incorporar al nostre dia a dia. Fins ara només eren accessibles en línia el Diccionari de la llengua catalana (DIEC) i la Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC).

Quant a la nova edició en línia de la GIEC, aplega el text publicat el 2016 i la bibliografia publicada posteriorment el 2019 i, a més, s’hi han incorporat les novetats introduïdes en l’elaboració de la GEIEC i la GBU. Entre les eines de consulta que ofereix aquesta edició, cal destacar dues modalitats especials de cerca: la que permet localitzar només els apartats de l’obra que tracten sobre un determinat mot o concepte o n’aporten informació rellevant (cerca per matèria) i la que permet cercar una forma amb les seves variants (cerca amb variants).

En relació amb la GBU, l’edició en línia integra en el text imprès publicat el 2019, els enregistraments sonors dels exemples —fins ara consultables gràcies a un codi QR— i permet la consulta particularitzada de les remarques normatives i d’ús, de les quals proporciona un índex. Així mateix, integra la consulta del glossari de termes gramaticals, tal com ja ho feia la GEIEC, i ofereix al mateix temps un índex de termes.

Pel que fa a l’OIEC, aquesta edició en línia inclou totes les modificacions aprovades el 2021 i conté un índex analític de nova planta (similar al de la GIEC) i una guia bibliogràfica. També disposa d’eines de consulta per a l’índex d’exemples, que permeten filtrar-los tipològicament segons si són mots pertanyents al lèxic comú o si són xifres, símbols o abreviacions, i segons si pertanyen a una classe de noms propis o si són sintagmes, locucions o oracions.

A més, tots tres recursos comparteixen la consulta de la conjugació de tots els verbs que tenen entrada al DIEC (prop de nou mil), incloses les variants geogràfiques reconegudes per la normativa.