Coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) va presentar el XCI Cartell de premis i de borses d’estudi, corresponent als Premis Sant Jordi 2022 de l’IEC. Entre molts d’altres premis, hi ha la setena convocatòria del Premi de la Societat Catalana de Terminologia (per a estudiants). Aquest premi, que vol promoure la recerca entre els investigadors joves dels Països Catalans, s’ofereix a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre terminologia, tant des del punt de vista teòric com des del punt de vista aplicat (terminografia). Hi poden optar les persones amb un títol universitari de grau, màster o doctorat des de l’1 de febrer de 2017, que poden presentar-hi treballs finals de grau, treballs finals de màster o tesis doctorals, respectivament. Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català.

La dotació del premi consisteix en sis-cents euros (600 €), la publicació del treball dins la col·lecció «Eines de Terminologia» de la SCATERM, la quota de soci de la SCATERM gratuïta durant cinc anys i un lot de publicacions de la SCATERM. A més, la persona premiada també rebrà un diploma acreditatiu i se li oferirà la possibilitat de col·laborar amb la SCATERM.

En podeu consultar les bases completes aquí.