El mes d’abril passat l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) va publicar la segona edició corregida del Diccionari de matemàtiques i estadística (DME). Aquesta edició, consultable només en línia, s’ha publicat dins del Portal CiT (Terminologia de Ciències i Tecnologia) de l’IEC.

L’obra, elaborada per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Enciclopèdia Catalana l’any 2002, tenia unes característiques que van fer que fos una obra única en llengua catalana en l’àmbit de les matemàtiques i l’estadística, com encara ho és ara. Conscient d’això, l’IEC va oferir a les entitats autores la possibilitat de fer una nova edició corregida d’aquesta obra i publicar-la en el Portal CiT, d’edició, publicació i difusió en línia de terminologia de ciències i tecnologia. Aquest acord es va materialitzar mitjançant un conveni signat el març del 2019, per la UPC i Enciclopèdia Catalana, d’una banda, i l’IEC, de l’altra. El conveni, a més, fixa també les condicions de possibles canvis o futures ampliacions o modificacions del contingut del DME.

Pel que fa al contingut, el DME aplega 3.800 entrades (amb equivalents en espanyol, francès i anglès), unes 200 figures i 19 taules. Tot i que és un diccionari principalment terminològic, té complements enciclopèdics en algunes definicions i inclou, a més, biografies breus d’alguns dels matemàtics més rellevants de la història. Les possibilitats de la cerca en línia permeten fer cerques en diversos camps (entrada, definició, sinònims i termes relacionats, i equivalents), cosa que facilita l’accés a la informació i l’aprofitament del contingut de l’obra (tant des del punt de vista terminològic com matemàtic).

Per a més informació, podeu llegir la notícia que va difondre l’IEC en aquest enllaç.