Terminàlia és la revista de la SCATERM, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, de periodicitat semestral i accés obert. Es tracta d’una publicació catalana amb una clara voluntat de projecció exterior i, per aquest motiu, les llengües de la revista són el català i l’anglès. S’admeten també contribucions en castellà i en francès. El Consell de Redacció i el Consell Científic són internacionals. El 50 % dels continguts de la revista són contribucions originals, sotmeses a avaluació per parells d’experts externs. La resta de la revista està estructurada en seccions fixes, que pretenen reflectir l’actualitat de les diverses activitats de la terminologia i d’àmbits afins, i servir d’òrgan d’intercanvi i d’expressió dels diversos perfils professionals vinculats a la terminologia.

El Consell de Redacció de la revista fa una crida per a contribucions per als propers números 24 i 25.

Per al número 25 (juny 2022)
Tramesa d’articles: fins al 30 de setembre de 2021
Resultats de la selecció: fins al 31 d’octubre de 2021
Publicació de la revista: juny de 2022

Per al número 26 (desembre 2022)
Tramesa d’articles: fins al 31 de desembre de 2021
Resultats de la selecció: fins al 15 de febrer de 2022
Publicació de la revista: desembre de 2022

Les propostes enviades, que han de ser originals i inèdites, i poden estar redactades en català, anglès, espanyol o francès, han de tenir una extensió màxima de 7.000 mots o 12 pàgines. Els articles són avaluats per revisors externs designats pel Consell de Redacció de la revista. En cas que s’accepti la proposta, els autors poden rebre suggeriments de modificació. Les propostes han de seguir les normes de presentació d’originals de la revista.

Per enviar les propostes, cal que els autors es registrin en el sistema electrònic de gestió de la revista (Open Journal System), a http://revistes.iec.cat o a http://terminalia.iec.cat, i hi pengin les trameses. Alternativament, les poden enviar també per correu electrònic a terminalia@iec.cat.

El Consell de Redacció i la Junta de la SCATERM us animen a participar-hi i a fer-ne difusió.