Durant l’octubre del 2020, la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha fet públics els resultats de diversos projectes relacionats amb el lèxic i la terminologia.

D’una banda, l’1 d’octubre es va fer difusió de l’actualització del volum corresponent al lèxic de la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, al qual s’han inclòs les principals incorporacions de les dues últimes actualitzacions del DIEC2 en línia (maig del 2019 i maig del 2020), s’han introduït 78 unitats lèxiques noves i s’han fet una trentena de modificacions.

De l’altra, en el marc de la I Trobada Ampliada de l’Acadèmia Oberta als Mitjans de Comunicació de la Secció Filològica de l’IEC, celebrada el 6 d’octubre, es van presentar les modificacions fetes al DIEC2 en relació amb el lèxic LGTBI (concretament, s’hi han afegit catorze articles nous i se n’han retocat disset). La Secció Filològica va aprovar aquestes modificacions en el Ple del 18 de setembre de 2020, després d’haver adaptat als criteris lexicogràfics del DIEC2 el material de la proposta que l’associació Castelló LGTBI va fer-li arribar el desembre del 2018.

Per acabar, s’ha fet pública la base de dades lexicogràfica BDLex, que permet accedir, mitjançant una aplicació de consulta específica, a tretze diccionaris catalans, entre els quals hi ha el Diccionari de la llengua catalana. Ab la correspondencia castellana y llatina, de Pere Labèrnia (1389-1340), el Diccionari general de la llengua catalana de Pompeu Fabra (1932) i el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC1, 1995). La BDLex va ser constituïda originalment per al programa de recerca Diccionari del Català Contemporani (DCC), que es desenvolupà entre els anys 1985 i 2016 i que tenia com a objectiu principal la publicació del Diccionari descriptiu de la llengua catalana (DDLC), en què la BDLex es va utilitzar com a font d’informació complementària.