El 15 de juliol la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) va publicar el Glossari de termes gramaticals. Aquest glossari en línia, que parteix del glossari de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC), és una obra autònoma que conté set-cents termes corresponents als camps de la fonètica, la morfologia i la sintaxi que s’utilitzen en les obres gramaticals de l’IEC. Aquest glossari s’ha publicat en el marc del Portal CiT de l’IEC; per tant, la terminologia que conté es pot consultar a través de la cerca transversal (CercaCiT) que, des d’una única interfície, permet consultar totes les obres incloses en el portal.

Les entrades del Glossari de termes gramaticals són de dos tipus: les principals, que contenen lema, definició, exemples, equivalents en espanyol i remissions a la GEIEC i que poden tenir també notes (amb informacions addicionals), sinònims i termes relacionats, i les secundàries, que són denominacions sinònimes de les formes principals a les quals remeten.

Trobareu més informació en la notícia que va difondre l’IEC.