La Societat Catalana de Terminologia col·labora en la jornada HEALTHCOM’19: Comunicació, llenguatge i salut, “Estratègies lingüístiques per millorar la comunicació amb el pacient”, que se celebrarà el dia 28 de febrer de 2019 a l’auditori del Campus Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra.

La jornada vol motivar un diàleg entre professionals de la comunicació i del llenguatge en què es debati sobre les dificultats que impedeixen una bona comprensió dels textos sanitaris i que posi sobre la taula els objectius i desafiaments que condueixin cap a l’apoderament progressiu del pacient i l’augment de la qualitat de vida. Té interès per a tots els professors, estudiants i professionals que treballin amb el llenguatge, la comunicació i el discurs de les ciències de la salut.

Trobareu tota la informació sobre la jornada i la inscripció al web del projecte JUNTS, en el marc del qual s’ha impulsat l’organització de la jornada.