dic-criteris—Quina és la forma catalana preferent, gihad o jihad?

—Com es tradueixen de l’anglès les paraules acabades amb –like?

—Es poden fer servir noms de marques amb sentit general?

—Com han de ser els noms d’animals de nova creació? I els de les vacunes?

Si us feu preguntes com aquestes o altres de semblants, potser us convé saber que el TERMCAT acaba de publicar un Diccionari de criteris terminològics que recull tots els criteris i recomanacions del TERMCAT  explicats de manera resumida i senzilla, començant per la resposta i continuant amb l’argumentació. Visiteu-lo.