044-criteria

L’Institut d’Estudis Catalans és la primera editora científica en llengua catalana i ha publicat més de quatre mil tres-centes obres des que fou fundada l’any 1907. L’edició d’aquests treballs hauria estat impensable sense la tasca d’un grup de persones que n’han tingut cura i que han vetllat per dur-les a terme amb qualitat científica, lingüística i tipogràfica. En la feina diària de correcció es plantegen qüestions tipogràfiques i petits dubtes lingüístics no resolts encara per la normativa de la Secció Filològica; aquestes qüestions i dubtes s’han pogut plantejar i resoldre gràcies a l’experiència professional adquirida en la correcció i l’edició de les publicacions de l’IEC, experiència que, quan ha estat convenient, s’ha acabat consolidant en un criteri interpretatiu. El Servei de Correcció Lingüística i la Unitat de Correcció del Servei Editorial de l’Institut han recollit les orientacions i les propostes dels diferents serveis de correcció de l’IEC que s’han succeït des del mes de setembre de l’any 1991 i han impulsat Critèria, un espai web que aplega, com a resultat de l’experiència professional d’aquests serveis, orientacions i propostes per a resoldre qüestions tipogràfiques i de disposició del text, i també alguns aspectes lingüístics de detall no regulats per la normativa lingüística actual. L’objectiu principal del web és ajudar a homogeneïtzar i a millorar els textos formals que es redacten i es publiquen en aquesta institució.

L’espai web, coordinat per Josep M. Mestres i Sílvia López, es va presentar el 3 de juliol proppassat a l’Institut d’Estudis Catalans, en el marc del IV Seminari de Correcció de Textos: «Eines en línia de l’IEC per a la traducció i la correcció de textos». Entre altres recomanacions d’estil, Critèria recull regles per a l’ús de les majúscules i les minúscules, orientacions sobre la traducció de noms propis a altres llengües o la redacció de les referències bibliogràfiques, incloent-hi les de piulades al Twitter. El web ofereix, també, eines específiques per a la correcció i la traducció dels textos publicats per l’Institut, i conté una intranet adreçada especialment als col·laboradors externs de l’IEC. També és voluntat dels responsables de l’espai web Critèria ajudar a homogeneïtzar i a millorar els textos formals que es redacten i s’editen en general, i dotar d’eines lingüístiques i tipogràfiques contrastades els treballadors autònoms que es dediquen a la correcció i a la traducció professionals.

Finalment, també vol ser una porta d’accés a tots els recursos lingüístics i terminològics en línia de l’IEC que tenen interès per a la correcció i la traducció de textos.

El precedent de Critèria a Internet és la pàgina web de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics(OCAL) de l’IEC, que romangué activa entre el juny del 2003 i el desembre del 2004, i que encara està disponible en línia temporalment.

Josep M. Mestres