Els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, amb el suport de la Comissió de Política Lingüística de la Facultat de Farmàcia, han elaborat el recurs Rebotiga lingüística de farmàcia, un web que té l’objectiu de contribuir a millorar la qualitat lingüística dels textos acadèmics en català en el camp de la farmàcia. Tot i que és un recurs que pot ser útil per a tots els col·lectius, s’adreça especialment als estudiants que han de crear textos escrits o orals d’aquest àmbit acadèmic.

La Rebotiga s’organitza en els apartats següents:

  • «Genèrics»: per mitjà del Vocabulària, aquest apartat conté enllaços a recursos elaborats pels Serveis Lingüístics de la UB.
  • «Principis actius»: enllaça a continguts sobre diferents tipus de textos habituals en l’àmbit universitari(article, exposició oral, informe científic, pòster, resum, etc.).
  • «Fórmules magistrals»: són recomanacions o comentaris breus sobre aspectes dubtosos o que habitualment no es resolen adequadament, amb exemples propis de l’àmbit de farmàcia i, de vegades, enllaços per ampliar-ne la informació.
  • «Concòrdia»: recull fonts de consulta (diccionaris en línia del Termcat,  recursos d’altres universitats catalanes, obres de referència de farmàcia en català, portals que s’han considerat interessants, etc.).
  • «Excipients»: conté enllaços a recursos similars d’altres facultats de la UB i de temàtica afí o complementària a l’àrea de farmàcia. De moment, hi podeu trobar el primer recurs d’aquesta sèrie: Cuina lingüística per a químics.

041-rebotiga

Núria Castells
Serveis Lingüístics de la UB