Delicious és un servei gratuït de gestió d’adreces d’interès per mitjà del web. Així, enlloc de desar localment les adreces d’interès en el nostre navegador, podem desar-les a Delicious i recuperar-les des de qualsevol dispositiu i a qualsevol lloc. Cada enllaç es pot etiquetar per a fer més fàcil la recuperació de la informació. A més, Delicious permet compartir els enllaços amb altres usuaris del servei.

El Termcat, per mitjà de Delicious, ha posat a disposició dels usuaris tots els enllaços a diccionaris i glossaris especialitzats de diferents àmbits temàtics que ha anat recopilant al llarg dels anys. En el moment de fer pública aquesta informació, s’hi havien abocat més de 1.250 enllaços, etiquetats segons les llengües que contenen i els tema de què tracten. El Termcat ens convida a consultar-los i a suggerir tots els enllaços que hi trobem a faltar.

Imatge de Delicious

Àngels Egea
Vocal de la SCATERM
Serveis Lingüístics de la UB