Tal com estava previst, entre el 6 d’abril i el 10 de juny de 2010 s’ha dut a terme el I Curs de correcció avançada per a l’edició de textos científics i tècnics, organitzat per la SCATERM, amb la col·laboració del Servei de Correcció Lingüística i la Unitat de Correcció del Servei Editorial de l’Institut d’Estudis Catalans, i dirigit per Josep M. Mestres, tresorer de la SCATERM i cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC.

Quinze especialistes han constituït el quadre de professors: Laia Campamà, Xavier Fargas, Núria Florit, Eivor Jordà, Sílvia López, Jaume Martí, José Martínez de Sousa, Josep M. Mestres, Laura Moliné, Santiago Muxach, Joan Anton Rabella, Carles Riera, Núria Roma, Joana Torres i Patricia L. Vitri, els quals van descabdellar el programa docent al llarg de seixanta hores lectives.

Vista de l’aula durant la sessió inaugural del curs

Dels vint-i-vuit alumnes de procedències professionals diverses relacionades amb la correcció, la traducció i l’edició de textos que van començar el curs, vint-i-quatre han seguit el curs amb aprofitament, dos hi van assistir regularment i dos més van haver de deixar el curs per raons de salut i personals. La mitjana de nota dels vint-i-quatre alumnes que han obtingut diploma d’assistència i aprofitament ha estat 8,60.

D’altra banda, la satisfacció expressada pels alumnes mitjançant l’enquesta d’avaluació de la docència ha donat una mitjana de 7,56 pel que fa al temari, de 7,22 pels coneixements adquirits i també de 7,22 del curs en conjunt, per la qual cosa la Junta de la SCATERM ha considerat, en la reunió tinguda el dia 16 de juliol, que l’interès i el balanç del curs és satisfactori, i que es podria tornar a repetir l’experiència més endavant.


El grup de classe al claustre de la Casa de Convalescència, seu de l’Institut d’Estudis Catalans