Renovació de la Junta de la SCATERM

El dia 19 de juny de 2020, l’Assemblea de la SCATERM va escollir una nova Junta Directiva: Ester Bonet (Presidència), Rosa Estopà (Vicepresidència), Teresa Tort (Secretaria), Francesc Galera (Tresoreria), Teresa Miret (Vocalia de Comunicació) i Mireia Trias (Vocalia de Publicacions).

Premi de la SCATERM 2020

Ha estat atorgat ex aequo a dos treballs de terminologia elaborats per estudiants.

Terminàlia, núm. 20

El número conté un dossier sobre normalització industrial i activitat terminològica, i inclou una entrevista a l’enginyer industrial Ramon Garriga, a més de les seccions habituals: editorial, articles (Aguilar-Amat i Uribe; Gómez Romero, Giraldo Espina, Naranjo Ruiz, Pineda Rojas i Suárez de la Torres; Suárez Gallo), espai de trobada i una semblança de Bernat Quemada escrita per John Humbley.

NOTÍCIES

Renovació de la Junta (2020)

El dia 19 de juny de 2020, l’Assemblea de la SCATERM va escollir una nova Junta Directiva, integrada per membres que continuen i per membres nous. La formen, a partir d’ara, Ester Bonet (deixa la Vocalia de Terminàlia i passa a ocupar la Presidència), Rosa Estopà...

read more

Premi de la SCATERM 2020 atorgat ‘ex aequo’

En el marc dels Premis Sant Jordi de l’Institut d’Estudis Catalans de l’any 2020, corresponents al LXXXIX Cartell de premis i de borses d’estudi, el Premi de la Societat Catalana de Terminologia (per a estudiants) ha estat atorgat ex aequo a: Mariona Arnau Garcia, pel...

read more