Presidència d’honor de la SCATERM

Designació de Salvador Reguant com a president d’honor de l’ACATERM

Una vegada constituïda la segona Junta Directiva de l’ACATERM en l’Assemblea General ordinària el dia 26 de març de 2004, la nova presidenta, Mercè Lorente, va proposar la concessió de la categoria de president d’honor a Salvador Reguant i Serra, president sortint, proposta que es va acceptar unànimement.

Salvador Reguant i Serra (Súria, 1928- Barcelona, 2016) ingressà a l’Institut d’Estudis Catalans el 10 de gener de 1986, com a membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, en la Junta Directiva de la qual va exercir els càrrecs de vicepresident (1991-1992 i 1995-1998) i secretari (1989-1991). Va ser president de l’ACATERM del 15 de febrer de 2002 fins al 26 de març de 2004.

Catedràtic d’estratigrafia i geologia històrica de la Universitat de Barcelona. Va ser degà de la Facultat de Geologia i president de la Divisió III de Ciències Experimentals i Matemàtiques. Va participar com a expert en l’elaboració del Programa Internacional de Correlació Geològica, patrocinat per la UNESCO i la Unió Internacional de Ciències Geològiques, i va ser secretari i president del Comitè Espanyol. Va ser membre de la Subcomissió Internacional de Classificació Estratigràfica i de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts. Com a investigador, va treballar en estratigrafia, paleontologia i llengua i comunicació en les ciències geològiques. Es va ocupar de la geologia històrica, dels problemes conceptuals en geologia i dels relacionats amb la difusió i comprensió de les ciències.