Bases del Premi de la Societat Catalana de Terminologia per al 2016

Les societats filials de l’Institut d’Estudis Catalans convoquen premis per a estudiants amb l’objectiu d’estimular la redacció de treballs d’iniciació a la recerca sobre les activitats pròpies de cada societat.

Aquests premis es regeixen per les condicions dels premis per a estudiants establertes per l’IEC (vegeu l’apartat «Premis de les societats filials per a estudiants», dins LXXXV Cartell de premis i borses d’estudi).

En el cas del Premi de la Societat Catalana de Terminologia, s’hi apliquen també les condicions particulars següents:

* 4a convocatòria. Premi biennal instituït l’any 2009, té per objectiu promoure la recerca terminològica entre els investigadors joves dels Països Catalans.

* Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre terminologia, tant des del punt de vista teòric com des del punt de vista aplicat (terminografia).

* Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats des de l’1 de febrer de 2011.

* No es poden considerar els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’Institut o per una altra institució.

* La dotació del premi és de mil euros (1.000 €). Aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF.

* Es poden concedir fins a dos accèssits.

* Els treballs no premiats es podran recollir fins al 30 de juny de 2016. L’Institut no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

* El pagament de l’import del premi prescriu el dia 15 de juliol de 2016.

* El treball premiat serà publicat per la Societat Catalana de Terminologia dins la col·lecció «Eines de Terminologia».

Termini d’admissió de candidatures: 3 de desembre de 2015, a les 13 hores