La Societat Catalana de Terminologia ha col·laborat en la XIII Jornada Científica de Realiter “Terminologia per a la normalització i terminologia per a la internacionalització”, que es va celebrar el dia 6 d’octubre de 2017 a l’Institut d’Estudis Catalans i que va ser coorganitzada per l’Institut d’Estudis Catalans, la Secretaria de Realiter, el TERMCAT i la Universitat Politècnica de Catalunya.

Realiter és una xarxa panllatina de terminologia que agrupa persones, institucions i organismes de països de llengües neollatines que treballen activament en terminologia. La jornada científica és un punt de trobada per als membres de la xarxa i per a totes les persones que estan interessades en la terminologia.

La jornada d’enguany, tal com consta al web, es proposava “aprofundir en l’anàlisi de les oportunitats i tensions que genera la confluència entre els objectius de la normalització lingüística i la internacionalització, en l’impacte que aquesta dinàmica produeix en les demandes lingüístiques dels organismes i universitats en què desenvolupem la nostra activitat, i en les respostes que oferim davant les noves prioritats”.